Мова програмування Delphi

В посібнику приведений в стислому вигляді теоретичний матеріал до вивчення розділу «Основи структурного програмування в Delphi», приклади розробки проектів розв’язку задач за відомими алгоритмами з математики, фізики та інших загальноосвітніх предметів, а також інструкції до лабораторних робіт.

Посібник може використовуватись студентами для самостійного засвоєння матеріалу лекцій, а також на уроці в якості опорного конспекту лекції для ілюстрації складних блок-схем та діалогових вікон, що використовуються при створенні проектів в середовищі Delphi.

В посібнику приведені завдання до лабораторних робіт з диференціацією їх складності.

Основна мета створення посібника – спростити для студентів процес підбору необхідного теоретичного матеріалу для самостійного його засвоєння, полегшити та оптимізувати роботу викладача при викладенні матеріалу, вирішити питання недостатньої кількості підручників.